Ես կարողանում եմ

Ֆիզիկայից ես կարողանում եմ պատմել սովորել, կատարել այդ տեքստի վերաբերյալ հարցերը

Կարողանում եմ կատարել խնդիրներ տվյալ դասի վերաբերյալ: